Da bi lahko razumeli mehanizem nastanka bolezni in težav, bomo za izhodišče vzeli dejstvo, da je človek duhovno, energijsko in telesno bitje. Človek biva in deluje istočasno na vseh ravneh, vendar ni nujno, da se vseh tudi zaveda, saj se ljudje nahajamo na različnih stopnjah evolucije. Zavedanje ravni bivanja je odvisno od njegove individualne stopnje zavesti, na katero pa vpliva tudi skupna zavest človeštva.

slika1

Telesna raven

Imamo snovno telo, ki se ga vsi zavedamo, s petimi čutili pa zaznavamo okolico in vpetost našega telesa v okolje. Na tej ravni obstaja svet polarnosti, dvojnosti in nasprotij, kar nam omogoča, da svet sploh dojemamo in da nam je dovoljena primerjava, s tem pa učenje. To je tudi raven, na kateri se pojavljajo simptomi v obliki telesnih bolezni, psihičnih težav in slabih odnosov, ki pa imajo svoj začetek na eni naslednjih ravni. Simptome, ki se pojavljajo kot bolečine, funkcijske motnje, težave na organih in organskih sklopih, sem pa uvrščam tudi težave, ki so povezane z našim nižjim umom, kot so depresije in podobne težave, rešuje medicina, ki, razen v redkih primerih, v glavnem blaži ali pa odpravlja simptome. Zdravi v skladu s svojo doktrino, torej na podlagi znanstvenih izsledkov. Mnogim to zadostuje; tisti pa, ki se zavedajo, da bivamo na več ravneh hkrati, pa medicina ne more nuditi zadostne pomoči. V primeru akutnih težav je lahko odsotnost medicinskega zdravljenja usodna; a kljub temu, da nam je medicina pomagala, bo človek, ki čuti polno odgovornost do svojega življenja, posegel še po drugačni pomoči: duhovno pomoč lahko nudi terapevt, lahko pa si s samospraševanjem in poglabljanjem vase pomagamo k samozdravljenju. Samozdravljenje pa je kot vsakodnevna higiena. Primer Moškega, ki so mu zdravniki ugotovili gastritis.

Energijska raven

Energijska raven pokaže, da ima v predelu sončnega pleteža energijsko blokado, kar povzroča zmanjšan pretok energije v predelu želodca, posledično pa vnetje želodčne sluznice. Diagnosticiranje, bi se tu s pomočjo terapevta in uravnovešanjem energije  lahko zaključilo. Težave bi zaradi odprave energijske blokade hipno prenehale, simptomi pa bi se pojavljali vedno znova; zato osebe priznajo, da se morajo po pomoč k bioenergetikom zatekati periodično. Taka pomoč resda dela »čudeže«, a bioenergetik človeka oropa za soočanje s samim seboj in z možnostjo samozdravljenja. Kajti vzrok, pa naj bo zakoreninjen še tako globoko, bi se moral potruditi odkriti vsak sam ali pa s pomočjo strokovnjaka. Bolezen ima namreč vedno nek namen, včasih je globlji, kot si lahko mislimo, a o tem malo kasneje.

Informacijska raven

Tu so shranjene informacije o vzrokih za težave. Vpogledom v gospodovo biopolje pokaže informacijo: vzrok za njegove težave je bil povezan z odnosi na delovnem mestu. V samem procesu ozaveščanja se je v predelu solarnega pleteža razkrojila energijska blokada. Temu naj bi sledilo tudi prenehanje bolečin v želodcu, kar se je tudi zgodilo. Čez nekaj dni je sporočil, da so se tudi odnosi v službi neverjetno izboljšali, ta sprememba pa je blagodejno vplivala na njegovo zdravje.

Duhovna raven

Tu najdemo namen duše; kadar se želimo nečesa naučiti, nas namen duše pripelje v primerno situacijo. V primeru moškega je bilo pomembno ozavestiti, zakaj so sploh nastopili pogoji, ki so slabšali njegov odnos v službi. Da bi se ta krog spoznanj začel razreševati, se je moral najprej soočiti s podzavestnim vzorcem »jaz imam prav in se ne motim«, ki ga je prinesel iz prejšnjih življenj, v tem pa se mu je še okrepil z očetovo linijo prednikov. Vzorec je bil tudi vzrok za njegovo nesprejemanje avtoritete. V take življenjske epizode in izkušnje nas usmerja naš nadjaz, ki je višji del naše osebnosti – njegov namen je, da spoznamo svoje napačno ravnanje in miselnost. Destruktiven vzorec ruši naše življenje ravno zato, da bi ga kot takega tudi spoznali in odpravili. Pri tem pa mora človek včasih skozi zelo neprijetne izkušnje. Običajno je tako, da bolj kot je človek tog, trmast in prepričan, da se mu kot žrtvi godi krivica, bolj neprijetne situacije ga priganjajo k spremembi. Moč neprijetnih stranskih učinkov energijskega zdravljenja pa je sorazmerna globini in moči destruktivnih vzorcev.

“Vir: Marjan Ogorevc”